брауни с какао > 자유게시판

본문 바로가기 • 자유게시판

  брауни с какао

  페이지 정보

  작성자 Nida Giorza (181.177.84.52) 작성일24-04-06 03:51 조회108회 댓글0건

  본문

  Добре дошъл в възхитителния свят на нашите малинови браунита! Нека те представим – те са небесно съчетание на наситен тъмен белгийски шоколад и освежаващ вкус на кисело-сладки малини.

  Какво прави нашите малинови браунита
  изключителни? Вземаме само най-качествени съставки, комбинираме ги по класическия класическо брауни метод и готвим до постигане на леко сочна, дъвчаща се сърцевина и крехка коричка!

  brownie_1.jpgОформени в солидни блокчета, нашите браунита са в точната доза за удовлетворяващо вкусово изживяване. Поглези се с тях сам или сподели със роднини, любими и сътрудници!

  Освен заради отличителния вкусов профил и текстура, ето още причини да се спреш на този зашеметяващ сладкиш:

  Търсиш подходящия подарък? Нашите малинови браунита са превъзходен избор за запомнящ се подарък за рождени дати, годишнини и всякакви поводи за честване.

  Сладкиш, идеален за всяко събитие! Независимо дали искаш да удивиш гостите на вечеря, да придадеш блясък към кошницата за пикник, да поразиш любим човек или просто да си доставиш си момент на наслада, нашите малинови браунита са перфектното решение.

  댓글목록

  등록된 댓글이 없습니다.


  회사명 (주)엘림양행 주소 서울특별시 금천구 시흥대로 97, 2동 136호
  사업자 등록번호 119-87-04465 대표 배원순 전화 02-892-4242 팩스 02-6332-4247
  통신판매업신고번호 제 2015-서울금천 - 1194호 개인정보관리책임자 배원순 이메일 elstar2015@hanmail.net 호스팅사업자 진성
  Copyright © 2001-2013 (주)엘림양행. All Rights Reserved.

  상단으로